در این مقاله می‌خواهیم معرفی کوتاهی راجع به جاهای دیدنی کره جنوبی داشته باشیم.  زیرا کره جنوبی هرآن چه را که یک سفر ایدئال می‌تواند داشته باشد به گردشگران خود ارائه می‌دهد. پس با ما در هم اقلیم همراه باشید. کره جنوبی این کشور دارای…