رودخانه کانو کریستال رودخانه کانو کریستال ، رودخانه رنگین کمانی است که در پارک ملی Serranía de la Macarena قرار گرفت است. این رودخانه از زیبا ترین رودخانه جهان است که ۵ رنگ را در خود دارد،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید…