پینگوالاواتن پینگوالاواتن،یک دریاچه تماشایی در پارک ملی پینگوالاوتن Pingvallavatn و بزرگترین دریاچه در ایسلند است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این دریاچه در ایسلند بیشتر آشنا شوید. این دریاچه یک جاذبه ملی است که در سرما باشکوه و شگفت انگیز…