زمین های گل لاله زمین های گل لاله ،در مزارع گل هلند  درهم آمیختگی بسیار زیبایی دارد گل های صورتی ،آبی،قرمز،زرد که توسط کشاورزان هلندی پرورش داد می شود.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این  سر زمین  بیشتر آشنا شوید….