شهر آتن پایتخت کشور یونان است. نام این شهر تاریخی برگرفته از آتنا ایزدبانوی خرد، جنگ و الهه نگهبان این شهر است. شهر نافپلیو یونان در خلیج سارونیک واقع شده است و به عنوان رمانتیک‌ترین مقصد یونان به شمار می‌رود. این شهر زیبا از معماری…