آبشار شلماش سردشت در این مقاله از معرفی دیدنی های سردشت شما را با آبشار شلماش سردشت که یکی از مهم ترین آبشارهای استان آذربایجان غربی است آشنا خواهیم کرد. پس اگر اهل طبیعت گردی هستید تا انتهای این مقاله با مجله گردشگری هم اقلیم همراه باشید…