هرسال با سرد شدن هوا تمایل مردم برای سفر به جزایر جنوبی هم بیشتر می‌شود. پاییز شاید بهترین و عالی‌ترین فصل برای سفر به جنوب باشد، همین‌که هوا دیگر آن‌قدرها گرم نیست و می‌توانید با خیال راحت به جنوب سفر کنید، در جزیره‌ها بچرخید، از…