شیمبار خوزستان جایی است که شاید اسمش را نشنیده باشید. اما تضمین می‌کنیم جایی است که فکرش را هم نمی‌کنید. دشتی فوق العاده زیبا و جذاب که در بدو ورود به آن، شما را شوکه می‌کند. در ادامه با هم اقلیم همراه باشید تا این…