مکان های دیدنی شهریار شهریار منطقه‌ ای در جنوب غرب تهران که بیشتر مردم این منطقه را با گوجه سبزهای معروفش و باغ ویلاهای محبوبش می‌شناسند. این شهرستان خوش آب و هوا طی دهه ی گذشته نشان داده که ویژگی خوبی برای ارتقا در زمینه جذب…