مکان های دیدنی هشترود  هشترود سرزمین رودها، کوه‌ها و چشم اندازهای زیبای طبیعی است. شهری در آذربایجان شرقی است که از غرب و شرق با شهرهای میانهو مراغه هم‌مرز می‌باشد. گفته می‌شود نام قدیم هشترود سراسکانرود بوده است. این شهر را به دلیل جریان هشت رودخانه آبدوغموش، آجی چای،…