جاهای دیدنی محمودآباد محمودآباد به نسبت شهر‌های دیگر در خطه‌ی مازندران قدمت چندانی ندارد، اما یکی از شهر‌های ساحلی محبوب به حساب می‌آید.این شهر در دوره‌ی قاجار، توسط حاج محمد حسن خان اصفهانی ساخته شد. اقتصاد این شهر بر پایه‌ی ماهیگیری،برنج‌کاری و کشاورزی می‌چرخد و…