پارک جنگلی سی سنگان پارک جنگلی سی سنگان که در ۳۵ کیلومتری نوشهر قرار دارد که در سال ۱۳۴۴ و با پیشنهاد و طراحی مهندس آشتیانی ایجاد شد و نامش از آن زمان بر سر زبان ها افتاد. پارک جنگلی که از شمال به دریای خزر،…