مناره های هرات  در این مطلب از مجله گردشگری هم اقلیم شما را با مناره های هرات در افغانستان آشنا خواهیم کرد. در ادامه همراه ما باشید. مناره های هرات که یادآور روزهای قدیم افغانستان است، چشم هر رهگذری را از دور مجذوب می کند. چهار…