منطقه ییلاقی خلجستان منطقه ییلاقی خلجستان قم به عنوان بهترین روستای قم و بهشت گم شده قم، آب و هوای معتدل کوهستانی دارد و از مناطق ییلاقی  از جاهای دیدنی قم به شمار می رود. در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این…