جاهای دیدنی سرعین سرعین شهر کوچکی در جنوب اردبیل با مساحت بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار متر مربع می باشد که ارتفاع آن از سطح دریا ۱۶۵۰ متر میباشد و به دلیل چشمه های آب گرم آن شهرت بین المللی دارد. سرعین مقصد…