مکان های دیدنی شیروان شیروان یکی از شهرستان‌های خراسان شمالی است که از شمال به ترکمنستان و از جنوب به شهرستان اسفراین، از شرق به شهرستان فاروج و همچنین از ناحیه غرب به بجنورد که مرکز استان خراسان شمالی است محدود می‌شود. در استان خراسان شمالی و به‌خصوص شهر…