هزینه زندگی در انگلستان چقدر است؟ برای افرادی که قصد تحصیل در انگلستان یا مهاجرت و زندگی در این کشور را دارند، همیشه موضوع هزینه های زندگی در انگلیس بحثی جذاب و پر طرفدار است. هزینه زندگی در یک کشور خارجی به خصوص انگلستان چیزی…