با سفر به خطه سرسبز شمال کشور موقعیت‌های مکانی بسیار متفاوت و متمایزی برای گردشگری در پیش روی شما قرار داده می‌شود. به‌عنوان‌مثال شما می‌توانید دو نمونه از بهترین تله‌کابین‌های ایران را در شمال مشاهده کنید. تله‌کابین رامسر و تله‌کابین نمک آبرود دو انتخابی است که برای…