ساحل قرمز پانجین ساحل قرمز پانجین، این ساحل در استان لیائوینگ در چین است. ساحل که کاملا قرمز است،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این ساحل قرمز بیشتر آشنا شوید. پانجین کجاست؟ پانجین شهری در استان لیائونیگ که ۴ هزار…