تابستان فصل سفر بی‌دغدغه و همراه با آرامش خاطر است. شهرهای زیادی وجود دارند که همه‌ساله در این فصل می‌توان به آنها سفر کرد، اما در اینجا قصد داریم پنج شهری را به شما معرفی کنیم که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و سفر به…