کوه تفتان کوه تفتان،کوهی است که در لیست آتشفشان های فعال جهان قرار دارد و جز بلندترین قله جنوب ایران به شمار می رود،۷۰۰۰ سال پیش این کوه فوران داشته است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این آتشفشان فعال  بیشتر…