معتبرترین گذرنامه جهان ؛ معتبرترین گذرنامه جهان هر ساله بر اساس معیارهای مختلفی سنجیده و اعلام می‌شود و بر اساس این معیارها به هر کشور رتبه‌ای داده می‌شود. یکی از اصلی‌ترین معیارهای این رتبه بندی این است که شهروندان کشور مورد نظر به چند کشور…