تور های تابستان 1403لحظه آخراجاره خودرو در دبی

امامزاده حسین بن موسی بن کاظم

امامزاده حسین بن موسی بن کاظم ، فرزند موسی کاظم از برادران امام علی بن موسی الرضا است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این آرامگاه در طبس بیشتر آشنا شوید.

امامزاده حسین بن موسی بن کاظم

اجاره روزانه خانه در تهران

معرفی آرامگاه

این آرامگاه در خراسان جنوبی و در شهر طبس قرار گرفته است و از قدیم مردم توجه زیادی به این بنا مذهبی داشته اند،در سال۱۳۵۷ زلزله ویرانگر طبس این بنا را به کلی نابود شد و آستان قدس رضوی مکان بازسازی کرد.اسناد موجود قدمت بنا اولیه به قرن پنجم باز میگرداند .

امامزاده حسین بن موسی بن کاظم

ثبت در لیست اثار ملی کشور

در بهمن ۱۳۱۸ با شماره ثبت ۳۳۷ این بنا در لیست آثار ملی کشور عزیزمان به ثبت رسید.

آرامگاه امامزاده حسین بن موسی بن کاظم کجاست؟

این آرامگاه در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی در شمال طبس در دل کویر  وگلشن زیبای طبس قرار گرفته است.

بازسازی های امامزاده حسین بن موسی بن کاظم

زمان احداث آرامگاه اولین بانی مشخص نیست،ولی کتیبه های موجود نشان می دهدکه به تدریج و کم کم به ساختمان اولیه اضافه شد و بنا امروزی را تشکیل داد است.

امامزاده حسین بن موسی بن کاظمامامزاده حسین بن موسی بن کاظم

 

تاریخچه آرامگاه امامزاده حسین بن موسی بن کاظم

دایره المعارف تشیع  در باره گسترش  آرامگاه چنین آمده است :
«در  زیارتگاه در ۱۳۵۷ قبل از زلزله دارای صحن و ایوان و حرم بود،درشرق حرم صحن کوچک،در غرب راهرو و آب انبار ،ایوان امیرعلی شیرنوایی قرار دارد.
می گویند: درقدیم  ایوان خاص بود و دارای گچ بری نقاشی مخصوص به خود بود است، به راهروی طولانی خواهید رسید که  در دو طرف می توانید مقبره های با تاریخ کهن ببیندمانند: خواجه شمس دین حسین شاه نامی که ۸۰۰ هجری مربوط می شود وجود دارد.
امامزاده حسین بن موسی بن کاظم
ساختمان دیگر به نام چلچراغ در روبه رو مقبره  ها وجود دارد،مقبره عماد المک میرزا ابوالقاسم و سردار مکتوم که از حکمران طبس بود است دیده می شود.
 در جنوب چهلچراغ در ورودی مربوط به حرم وجود دارد،و دارای گنبد ۱۵ متر ارتفاع است،دیوار حرم تا زیر گنبد با نقاشی گل زیبا کشید شد است.
امامزاده حسین بن موسی بن کاظم
کتیبه به خط نگارش در حرم است که سال۴۴۹ هجری قمری اشاره می کند،در کتاب سرزمین مردم ایران ص ۸۰۱ اشاره شد:
بر کتیبه تاریخ ۴۴۹  و بر روی صندوق چوبی تاریخ۹۸۰ هجری قمری دیده می شود.
در وسط اتاق گنبد نقره ای از مشبک قرار دارد که در ارتفاع ۳/۵ متر نصب شد است، ضریح سنگ از جنس مرمر است، این بنا به درخواست مردم بارها بازسازی شده است،
در کتاب دیگری به نام (کتاب آثار ایران ) ساختمان  این زیارتگاه را به تیموریان در قرن هشتم نشان می دهد. در کتاب ( حسین بن
موسی  ستاره پر فروغ آسمان کویر) این بنا در عهد صفویه مرمت و بازسازی شد و به ساختمان های آن اضافه شد است.
امامزاده حسین بن موسی بن کاظم
 کتیبه مربوط به  سال ۱۲۰۵ هجری قمری موجود است که ، زمان حکومت امیرحسین خان شیبانی و بازسازی  کرده است.
در ۲۵ شهریور سال هزار سیصد و پنجاه و هفت زلزله به ۷/۴ ریشتر  تمام شهر طبس با خاک یکسان کرد.
پس از پیروزی انقلاب استان قدس بازسازی این زیارتگاه را آغاز کرد و در سال ۱۳۶۳ یک زیارتگاه بسیار باشکوه  احداث شد، به محلیان واگذار کردید.