جاهای دیدنی امیدیه در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم جاهای دیدنی امیدیه را به شما معرفی خواهیم کرد. برای آشنایی با دیدنی های این شهر در استان خوزستان در ادامه با ما همراه باشید. استان خوزستان یکی از استان های زیبا بر کرانهٔ…