دیدنی های شوش در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم دیدنی های شوش را به شما معرفی خواهیم کرد. برای آشنایی با دیدنی های این شهر تاریخی در استان خوزستان در ادامه با ما همراه باشید. استان خوزستان یکی از استان های زیبا…