جاذبه های میاندورود  شهرستان میاندورود یکی از شهرستان‌های استان مازندران به مرکزیت شهر سورک می‌باشد. این شهرستان از شمال به دریای خزر، از غرب به شهرستان ساری، از شرق به شهرستان نکا و از جنوب به جنگل ارتباط دارد. جمعیت شهرستان میاندرود در سال ۱۳۹۰،…