جاهای دیدنی نراق شهر تاریخی نراق، یکی از شهر های زیبای استان مرکزی می باشد که اطراف آن را کوه های بلندی فراگرفته است. به همین دلیل این شهر دوست ­داشتنی از آب و هوای بسیار مطلوب و دلچسبی برخوردار می باشد. در این شهر،…