سوغات بندرعباس در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم شما را با سوغات بندرعباس آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با معروف ترین سوغات و صنایع دستی بندرعباس در ادامه با ما همراه باشید. بندر عباس یکی از مهمترین بنادر تجاری ایران می باشد و…