مولداوی کشوری کمتر شناخته شده در قلب اروپاست که اتفاقا دارای جاذبه‌های گردشگری فراوانی است که اگر آنها را بشناسید شاید نظرتان درباره این کشور به کلی تغییر کند. با ما در هم اقلیم همرام باشید تا شما را بیشتر با مولداوی آشنا کنیم. مولداوی…