جاهای دیدنی مونته نگرو در دنیا زبانزد است. چرا؟ چون جاذبه های توریسیتی طبیعی، تاریخی و مذهبی مونته نگرو، میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی را شیفته خود کرده و این کشور زیبا، به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های گردشگری…