ایران مال ایران مال یا همان بازار بزرگ ایران، یکی از مراکز تجاری مهم ایران است که با امکانات رفاهی و تفریحی خود توجه زیادی را جلب کرده است. این مرکز تجاری، بازاری بزرگ و مجهز است و جزو ۵ مال بزرگ جهان و خاورمیانه…