سوغات تایلند در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم شما را با سوغات تایلند آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با معروف ترین سوغات کشور تایلند در ادامه با ما همراه باشید. تایلند با نام رسمی پادشاهی تایلند و نام سابق سیام، کشوری در شبه‌جزیره هند و چین واقع…