بهترین شرکت های هواپیمایی سال ۲۰۱۸ معرفی شدند آخر سال میلادی امسال هم مطابق سال های پیش بهترین شرکت های هواپیمایی در هر بخشی انتخاب شدند. در آخرین رده بندی «SkyTrex»، شرکت هواپیمایی سنگاپور که همیشه جزء برترین ایرلاین های جهان بوده، توانست نشان بهترین…