جام جهانی قطر ۲۰۲۲ جام جهانی ۲۰۲۲ به عنوان معتبرترین رقابت فوتبال جهان، برای اولین بار در خاورمیانه شروع می‌شود. قطر که به عبارتی نماد کشورهای خاورمیانه است؛ میزبان این رقابت‌ها خواهد بود. جام جهانی قطر ۲۰۲۲ از تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ شروع می‌شود و…