مکان های دیدنی آبدانان آبدانان شهریست در استان ایلام و در غرب ایران واقع در جنوب ایلام که از نظر جغرافیایی این شهر در میان دو کوه کبیر کوه و دینارکوه قرار گرفته که این جغرافیا از عوامل مهم عدم پیشرفت صنعتی شهرستان آبدانان است….