جاهای دیدنی اسکو اُسکو یکی از شهرهای غربی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان اسکو است. این شهر در جنوب غرب تبریز، در دامنهٔ شمال غربی رشته کوه سهند قرار گرفته ‌است. در این شهر رودخانه‌های کندوان چای، اسکو چای و ملاحیدر آرخی جریان دارند و کمک زیادی…