بیابان سایه خوش بندر لنگه شاید برایتان عجیب باشد وقتی که نام بیابان را در کنار بندر می شنوید! بیابان سایه خوش بندر لنگه یا بندر مروارید یکی از مسحورکننده ترین سواحل خلیج فارس محسوب می شود که هرساله گردشگران زیادی را به سوی خود…