جاهای دیدنی مارگون مارگون شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد است . این منطقه یکی از مکان های زیست عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد است که شیوه های زندگی جذاب آن ها و تعامل ارزشمندشان با طبیعت یکی از زیباترین و کمیاب ترین جلوه های…