منطقه بلک آنتالیا در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم شما را با منطقه بلک آنتالیا آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با این منطقه معروف آنتالیا برای سفر در ادامه با ما همراه باشید. آنتالیا که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی در ترکیه…