جاهای دیدنی گرمی شهر گرمی در شمال شرقی اردبیل و در ارتفاع ۱۱۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است، فاصله آن با اردبیل ۱۰۸ کیلومتر است. آب و هوای آن در تابستان گرم و بقیه فصول سال معتدل و مطبوع می باشد. منطقه گرمی…