دشت گل بابونه فندوقلو استان اردبیل سرزمینی پر از جاذبه و زیبایی هاست یکی از این زیبایی های طبیعی بی نظیر دشت گل بابونه فندوقلو می باشد. دشت گل های بابونه در اردبیل بهشتی غیر قابل وصف در این استان است که سالانه گردشگران ایرانی…