نکات مهم سفر در دوران بارداری دوره بارداری تجربه شیرینی است که می تواند در طول زندگی برای هر خانمی ایجاد شود و این دوره باعث می شود تا تغییراتی در نحوه زندگی خانم های باردار اتفاق بیوفتد.اما این به معنی خانه نشینی و دور…