منار جنبان اصفهان منار جنبان اصفهان؛ از آثار تاریخی و معماری کهن ایران که به واسطه معماری خارق‌العاده و عجیبش مشهور شده است. در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با منار جنبان اصفهان ایران بیشتر آشنا شوید. منار جنبان: از معماری…