دیدنی های شمیرانات شهرستان شمیرانات، در شمال پایتخت، علاوه بر اهمیت تجاری و سیاسی، یکی از زیباترین مناطق استان تهران و بلکه کشور محسوب می شود، جایی که هرسال مقصد بسیاری از گردشگران نوروزی از سراسر کشور است. شمیرانات در نوروز، هوای بکر بهاری دارد،…