پارک آبشار تهران پارک آبشار تهران داخل شهر و خلوت است و هم پارکی پر از درخت و آب و کوه است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با بوستان آبشار بیشتر آشنا شوید. بوستان آبشار پارک کوهستانی در تهران است ،و…