پاسخ این سوال مقدار زیادی به آب و هوای زمین کشاورزی که قصد پرورش نهال ها را در آن دارید ، بستگی دارد. شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که کدام خرید نهال گردو؛ سودهی بیشتری می تواند داشته باشد ، حقیقت امر…