در روزهای قرنطینه چطور دنیا را بگردیم؟ مدتی است که به دلیل شیوع ویروس مجبور به ماندن در خانه هستیم و حتی سفرهای نوروز را هم نتوانستیم انجام بدهیم و این برای ما ایرانی ها که عاشق سفر و تفریح هستیم بسیار اتفاق بدیست.هر روز…