بازاریابی B2B چیست؟ مزایا و معایب این روش بازاریابی را بشناسیم بازاریابی تجارت به تجارت (Business to Business) و یا به اختصار B2B، یکی از بازاریابی های مهم و سودآور در دنیای تجارت است که طرفین معامله دو کسب و کار مختلف هستند؛ اگرچه با…