تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

ارگ خان ملک کیانی

ارگ خان ملک کیانی، در استان سیستان و بلوچستان و شهرستان زابل است،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تابا این ارگ در سیستان و بلوچستان بیشتر آشنا شوید.

ارگ خان ملک کیانی

اجاره روزانه خانه در تهران

در سیستان و بلوچستان تمدن و شهر های قدیمی وجود داردمثل شهر سوختهکه تمدنی 5 هزار سال دارد در هر گوشه از سیستان و بلوچستان ردپای تاریخ فرهنگ میتوان دید تا قبل از اینکه خشکسالی به این منطقه بیاد طبیعتی سرسبز را دارا بود،

از شهر مهم سیستان بلوچستان میتوان به هیرمند اشاره کرد از غرب به زابل و شرق به افغانسان از شمال دریاچه هامون و جنوب به زهک می رسد.

شهرستان هیرمند خود به تنهای 45 اثر باستانی داردکه میتوان به آتشکده کرکویه،جنگل نباتک،چاه های باستانی،ارگ جلال آباد،اشاره کرد.

ارگ خان ملک کیانی

معرفی ارگ خان ملک کیانی

ارگ جلال آباد از جاهای دیدنی زابل در استان سیستان بلوچستان به حساب می اید و از نظر جغرافیای و استراتژیک در همسایگی افغانستان اهمیت دارد.

در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه این ارگ توسط خان ملک ساخته شد خان ملک چند سالی از جوانی خود را حقوق بگیر انگلیس بود.

در ارگ باغ زیادی وجود داشته که بعد از خشک سالی اثری از آن نماند است خان ملک به دستور انگلیس ها برای ماموریت مشخص به سمت افغاستان می رفت اما با ماموران کمیسیون مرزی به خشونت رفتار شد،خان مورد غضب قرار گرفت.وبهاتهام تحریک مردم منافع انگلیس مقرری آن تمام وقطع شد.

خان ملک در 1332 فوت کرد،رگ به یادگار برای آیندگان خود باقی گزاشت.

ارگ خان ملک کیانی

داستان نقل شد از ارگ خان ملک کیانی

نقل یکی از ساکنان: در قدیم قبل از خشکسالی معشیت مردم این منطقه خوب بود به دلیل فراوانی غلات در سیتان و بلوچستان حتی به آب انبار کشور نیز تبدیل شده بود،الان نیز بدون آب گنجینه تاریخی نهفته است.

کلیک کنید
بهترین محله های شهر گرگان

ارگ خان ملک کیانی

 ارگ خان ملک کیانی کجاست؟

این ارگ در 18 کیولمتری زابل تا دوست محمد قرار دارد.

ثبت در آثار ملی کشور

ارگ در سال 1383 با شماره 11092 در لیست آثار ملی کشور قرار گرفت

ارگ خان ملک کیانی

معماری بنا

برای ساخت این بنا مواد اولیه چون خشت خام و آجر استفاده گردید است عناصر سنتی ایران در طاق آهنگ چهار گرد پوش به کار رفته است.و همچین برای در امان ماندن از رطوبت و زه زمین بر بر روی تپه ساخته می شود.

پلان مربع شکل این بنا دارد با حیاطی مرکزی با چهار برج دیده بانی در گوشه مربع حیاط و…

500 میلیون برای مرمت بناداده شده است.و 1383 اولین مرمت او آغاز شدو تا 1404 به بهرمندی کامل خواهد رسید.

ارگ خان ملک کیانی