کاخ گلستان، یکی از زیباترین کاخ­ های تهران در پاییز است.

golestan-palace 6